Je dient eerst Les 1: Wat is lichttaal? af te ronden vooraleer je met deze les kunt beginnen.
Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Waar komt lichttaal vandaan?

Terug naar:Lichttaal en klanken